HAQQIMIZDA

Qeydiyyata alınmış ofisi Bakıda yerləşən, mühəndis geologiyası, kəşfiyyat, partlayış əməliyyatları və xammalın emalı üzrə podratçı şirkət olmaqla, Azərbaycan Respublikasında dağ-mədən sənayesi məqsədi ilə müştərilərə mühəndislik, geoloji kəşfiyyat, qazma, tikinti, quraşdırma, partlayış əməliyyatları və daşınma xidmətləri göstərir. Biz layihələr hazırlayır, əsas və əhatəli mühəndislik işlərini həyata keçirir, mədən quyularının layihəsini verir və yataqların ehtiyatını müəyyən edirik.

Bizim fəlsəfəmiz etik davranış, qarşılıqlı inam və komanda işinə əsaslanır. Davamlı inkişaf məqsədi ilə biz daim keyfiyyət standartlarımızı nəzərdən keçirir, yoxlayır, yenidən qiymətləndirir və qaldırırıq. Premium Transport şirkətinin və müştərilərimizin müvəffəqiyyəti birgə imkanlarımızdan və bütün komanda üzvlərinin layihəyə öz töhfəsini verməsindən asılıdır. Rəhbərliyimiz hər bir əməkdaşın çətinliklərdən keçdiyi, bacarıqlarının inkişaf etdiyi və əməyinin bəhrəsini gördüyü iş mühitinə şərait yaratmağa köklənib.

DİREKTORUN MÜRACİƏTİ

Prinsiplər

Müştərinin maraqlarına istiqamətlənmiş
Yenilikçi və elastik
Keyfiyyətli xidmətlərin göstərilməsi
Hər bir tapşırığı təhlükəsiz şəkildə yerinə yetirmək

Məqsəd, təsəvvür və tələblər

Bizim məqsəd və tələblərimiz işimizi müştərilərimizin, bizim və beynəlxalq keyfiyyət standartlarına müvafiq olaraq əlverişli gəlirə vaxt itirmədən ayrılmış büdcə daxilində vaxtından qabaq tamamlamaq. Bizim istəyimiz, ən yüksək texniki və təhlükəsizlik standartları üzrə Dağ-mədən sektorunda fəaliyyət göstərən şirkət və Xəzər dənizi regionlarda PREMİUM TRANSPORT MMC-ni ən birinci və ən yaxşı etməkdir.

Missiya
Bizim missiyamız, fəaliyyət sahəsində yaxşı beynəlxalq standartlar üzrə səmərəli qiymətlərlə keyfiyyətli xidmətlər göstərərək müştərilərimizə rəqabət qabiliyyəti əldə etməyə yardım etməkdir.Xammalın emalı və geodeziya, dağ mədən partlayış işləri aparan təcrübəli şirkət kimi dağ-mədən sənayesi üçün müxtəlif növ xidmətlər və avadanlıqlar ilə təmin edir.

XİDMƏTLƏR

MƏDƏNÇİLİK İŞLƏRİ

Açıq dağ-mədən işi quyu səthinin qazılması ilə bir və ya bir neçə üfüqi pillələr vasitəsi ilə səthə yaxın ehtiyatların çıxarılması prosesidir. Açıq dağ-mədən işləri termini adətən metal və ya qeyri-metal yataqları, bəzi hallarda isə kömür yataqları kimi laylı yataqlarla əlaqədar istifadə olunur. Açıq dağ-mədən şaxtasının bir növü olan karyer adətən daha az dərinliklərdən tikinti materiallarının (tikinti aqreqatı, çınqıl və qum) və tikinti üçün təbii daşların çıxarılması məqsədi ilə tətbiq olunur. Karyer termini ənənəvi olaraq daş karxanası mənasında işlənmişdir.

PARTLAYIŞ İŞLƏRİ

Bilirik ki, hər bir mədən özünəməxsus əməliyyat və kommersiya xüsusiyyətlərinə görə fərqlidir. Ona görə də müştərilərin spesifik çətinliklərini həll etmək məqsədi ilə Partlayışa əsaslanan xidmətlər işləyib hazırlamışıq. Partlayışa əsaslanan xidmətlər hər bir əməliyyatın özünəməxsus tələblərini təmin etməyə uyğunlaşdırılmış xidmətlər təqdim etməklə müştərilərimizin inkişafını və mənfəətliliyini dəstəkləmək üzrə öhdəliyimizə əsaslanır.

DAŞIMA İŞLƏRİ

“Daşıma işləri - xüsusi hazırlanmış iş cədvəli əsasında, büdcə çərçivəsində, həcmli və müştərilərimizin mənafeyini qorumaqla, sistemli şəkildə işləməklə həyata keçirilir.”

TEXNİKİ İMKANLARIMIZ

IVECO ASTRA HD 8x4

IVECO ASTRA HD 8x4

IVECO ASTRA HD 8x4

Texniki göstəriciləri

Model

Iveco Astra yük

Tip

Özüboşaldan

Rəngi

Max kütlə

45000 kq

Yüksüz kütlə

14500 kq

M.İ.H.

12880 sm³

Frontal yükləyici HL780-9S

Frontal yükləyici HL780-9S

Frontal yükləyici HL780-9S

Texniki göstəriciləri

Marka

HL780-9S

Tip

Frontal yükləyici

Rəng

Sarı

Kütlə

29200 kq

Buraxılış ili

2013

Mühərrik 

36316459

Tırtıllı ekskavator HL780-9S

Tırtıllı ekskavator HL780-9S

Tırtıllı ekskavator HL780-9S

Texniki göstəriciləri

Marka

R520LC-9S

Tip

Tırtıllı ekskavator

Rəngi

Sarı

Kütlə

48700 kq

Buraxılış ili

2013

Mühərrik 

35310724

Mercedes Benz 817

Mercedes Benz 817

Mercedes Benz 817

Texniki göstəriciləri

Marka

HL780-9S

Tip

Tentli furqon

Rəng

Açıq boz

Max. Kütlə

7450 kq

Yüksüz kütlə

3500 kq

M.İ.H

4249 sm³

PARTNYORLAR

ƏLAQƏ


Azərbaycan, Bakı, Şıx qəsəbəsi, Salyan şosesi 12,
Grand-park II, AZ1023
Tel: (+994 12) 565 46 19/20 email / office@premiumtransport.az